top of page

畫框

我們從美國、意大利、馬來西亞、台灣等進口精美的畫框飾條,它們各有不同的風格特色,配合顧客對自己的藝術品裝裱特別的構思。 較為特別的是,我們師傅特製手造裝飾條,獨特又有個性。

木系 (大)

R6930-GI
R6930-GI

2.9H x 6.9W cm

press to zoom
R6930-NR
R6930-NR

2.9H x 6.9W cm

press to zoom
B5805020
B5805020

4.4H x 9.1W cm

press to zoom
B5805010 and B5805011
B5805010 and B5805011

2.7H x 6.1W cm

press to zoom
B5805019
B5805019

4.4H x 9.1W cm

press to zoom
B5805012
B5805012

2.7H x 6.1W cm

press to zoom
B5805009
B5805009

2.4H x 6.1W cm

press to zoom
33513
33513
press to zoom
606814
606814
press to zoom
2326-3204(709)
2326-3204(709)
press to zoom
573K
573K

2H x 3.8W cm

press to zoom
B5805025 and 5805026
B5805025 and 5805026

2.8H x 3.7W cm

press to zoom
B5805010 and B5805011
B5805010 and B5805011

2.7H x 6.1W cm

press to zoom

木系 (細)

R3022-NR
R3022-NR

2.2H x 3W cm

press to zoom
R3022-GI
R3022-GI

2.2H x 3W cm

press to zoom
603-V4
603-V4

2.2H x 3W cm

press to zoom
603-V3
603-V3

2.2H x 3W cm

press to zoom
604-V4
604-V4

2.5H x 4.9W cm

press to zoom
604-V3
604-V3

2.5H x 4.9W cm

press to zoom
1111-330
1111-330

3H x 1.5W cm

press to zoom
H-206-WT
H-206-WT

2.5H x 1.5W cm

press to zoom
M-33-TK
M-33-TK

2.6H x 1.7W cm

press to zoom
H-175-WT
H-175-WT

3.8H x 2W cm

press to zoom
H-427-EO
H-427-EO

2.8H x 2W cm

press to zoom
M-22-105
M-22-105

2.5H x 1.7W cm

press to zoom
GEN-II-WT
GEN-II-WT

2.4H x 1.6W cm

press to zoom
GEN-II-BN
GEN-II-BN

2.4H x 1.6W cm

press to zoom
H-022-MA
H-022-MA

2.5H x 1.7W cm

press to zoom
H-012-CR
H-012-CR

3H x 2W cm

press to zoom
H-042-RW
H-042-RW

1.4H x 3W cm

press to zoom
H-012-MA
H-012-MA

3H x 2W cm

press to zoom
H202K9
H202K9

3.3H x 2W cm

press to zoom
H202C3
H202C3

3.3H x 2W cm

press to zoom
H109R6
H109R6
press to zoom
H109R3
H109R3
press to zoom
H109M3
H109M3
press to zoom
H109G7
H109G7
press to zoom
H109F6
H109F6
press to zoom
H103R6
H103R6
press to zoom
H101G7
H101G7
press to zoom
H103R4
H103R4
press to zoom
H101A
H101A
press to zoom
H103M6
H103M6
press to zoom
H103L5
H103L5
press to zoom
H103K9
H103K9
press to zoom
H103K8
H103K8
press to zoom
H101M2
H101M2

2.2H x 1.5W cm

press to zoom
101R2
101R2
press to zoom
H101F6
H101F6
press to zoom
3340
3340

1.3H x 1W cm

press to zoom
92413-
92413-
press to zoom
2321-3204
2321-3204

1.3H x 1.5W cm

press to zoom
1536
1536

2.9H x 2.1W cm

press to zoom
bottom of page