top of page

畫框

我們從美國、意大利、馬來西亞、台灣等進口精美的畫框飾條,它們各有不同的風格特色,配合顧客對自己的藝術品裝裱特別的構思。 較為特別的是,我們師傅特製手造裝飾條,獨特又有個性。

L形畫框 - 適用於油畫及不用膠片/玻璃的作品

602-V3
602-V3

5.5H x 1.7W cm

press to zoom
L45-WHT
L45-WHT

4.5H x 0.8W cm

press to zoom
L45-MBL
L45-MBL

4.5H x 0.8W cm

press to zoom
L45-CLR
L45-CLR

4.5H x 0.8W cm

press to zoom
602-V4
602-V4

5.5H x 1.7W cm

press to zoom
3304-1287-3
3304-1287-3

3.5H x 1.3W cm

press to zoom
LD03-19
LD03-19

2.5H x 1.1W cm

press to zoom
LD03-19_b
LD03-19_b

4.5H x 0.8W cm

press to zoom
LD03-04
LD03-04

2.5H x 1.1W cm

press to zoom
LD03-04_b
LD03-04_b

4.5H x 0.8W cm

press to zoom
L5
L5
press to zoom
L1
L1
press to zoom
L2
L2
press to zoom
L3
L3

3.3H x 1W cm

press to zoom
L4
L4

4.4H x2W cm

press to zoom
bottom of page