top of page

畫框

我們從美國、意大利、馬來西亞、台灣等進口精美的畫框飾條,它們各有不同的風格特色,配合顧客對自己的藝術品裝裱特別的構思。 較為特別的是,我們師傅特製手造裝飾條,獨特又有個性。

​卡式款 (大)

3441-2053
3441-2053

5.1H x 8.8W cm

press to zoom
5241
5241

2.2H x 4.4W cm

press to zoom
2004ESL
2004ESL

4.3H x 7.7W cm

press to zoom
2004EGL
2004EGL

4.3H x 7.7W cm

press to zoom
1161
1161

4H x 4.7W cm

press to zoom
925-3088
925-3088

2.8H x 7.5W cm

press to zoom
925-3087
925-3087

2.8H x 7.5W cm

press to zoom
2500-07
2500-07

5.6H x 10.8W cm

press to zoom
R136
R136
press to zoom
1395-2799
1395-2799

2.7H x 5.7W cm

press to zoom
577P-266
577P-266

4.1H x 6W cm

press to zoom
577P-ARG
577P-ARG

4.1H x 6W cm

press to zoom
537-ARG
537-ARG

4.4H x 9.8W cm

press to zoom
548-1263
548-1263

5.1H x 9.5W cm

press to zoom
508RYG
508RYG
press to zoom
510-612
510-612

3.3H x 4.4W cm

press to zoom
350-1259
350-1259

6.2H x 8.5W cm

press to zoom
260-ARG
260-ARG

4H x 6.8W cm

press to zoom
306-1259
306-1259

5.9H x 10.1W cm

press to zoom
66-50
66-50

2.2H x 6.5W cm

press to zoom
67-81
67-81

3.4H x 6.5W cm

press to zoom
91P-ARG and 91P-ORO
91P-ARG and 91P-ORO

3.7H x 7.3W cm

press to zoom
88-44
88-44

3.9H x 6.8W cm

press to zoom
88-8
88-8

3.9H x 6.8W cm

press to zoom

​卡式款 (細)

N13-BI
N13-BI

1.6H x 1.4W cm

press to zoom
N13-NR
N13-NR

1.6H x 1.4W cm

press to zoom
N13-RS
N13-RS

1.6H x 1.4W cm

press to zoom
062-000-083
062-000-083

2.1H x 1.7W cm

press to zoom
266503
266503
press to zoom
3638MA
3638MA

2H x 3.1W cm

press to zoom
828-544
828-544

2.1H x 3.1W cm

press to zoom
805-701
805-701

1.8H x 2.5W cm

press to zoom
619
619

3.6H x 3.6W cm

press to zoom
546GL
546GL
press to zoom
546SL
546SL
press to zoom
501RE
501RE
press to zoom
165-1744
165-1744

2.6H x 3W cm

press to zoom
319-1515
319-1515

2H x 2.6W cm

press to zoom
319-1516
319-1516

2H x 2.6W cm

press to zoom
241-1263
241-1263

1.7H x 3W cm

press to zoom

手造卡式款 (需訂造)

F247-207
F247-207

48H x 128W mm

press to zoom
F247-207
F247-207
press to zoom
F247-207
F247-207
press to zoom
B79-B
B79-B

25H x 30W mm

press to zoom
B79-B
B79-B
press to zoom
B79-B
B79-B
press to zoom
1023-GN
1023-GN

48H x 105W mm

press to zoom
1023-GN
1023-GN
press to zoom
1023-GN
1023-GN
press to zoom
600-05G
600-05G

33H x 45W mm

press to zoom
600-05G
600-05G
press to zoom
600-05G
600-05G
press to zoom
102-1638
102-1638
press to zoom
102-1638
102-1638
press to zoom
102-1638
102-1638
press to zoom
138-208
138-208

26H x 34W mm

press to zoom
138-208
138-208
press to zoom
138-208
138-208
press to zoom
bottom of page